Vanuit een verlangen naar goede en warme zorg

Missie en idealen

De Reedery | Waar professionele zorg en horeca samenkomen.
Waar niemand buitenspel wordt gezet, maar in zijn kracht. Waar gemeenschap en zorg zich weer verbinden. Maatschappelijk en duurzaam betrokken. Met verantwoording voor mens en wereld. Omdat we samen de wereld dragen en de wereld ons. Laten we er dan ook met zorg mee omgaan.

Onze Herberg biedt dagbesteding aan ouderen met geheugenklachten en (jong) volwassenen voor wie een plek op de reguliere arbeidsmarkt niet zo vanzelfsprekend is. Kleinschalig en ongedwongen. Met aandacht, liefde en tijd.

Missie

maandag 2 oktober 2023 opent De Reedery haar deuren. Gevoed door innerlijke noodzaak en een eerlijk verlangen naar goede zorg. Betere zorg, betaalbaar voor iedereen. Zorg gegeven vanuit een omzien naar elkaar. Los van targets en een overdosis aan regelgeving en bedrijfsstructuren. Professionele en duurzame zorg, voortgestuwd door passie en ingekleurd met het hart.

De locatie past onze ambitie: een concept waarbij, op een ondernemende en innovatieve manier, zorg wordt ingevuld met commerciële activiteiten. Met tijd, aandacht en liefde voor ieder individu. Vanuit de overtuiging dat niets méér zin geeft dan de wereld mooier maken.

“Veel van onze idealen zijn onderdeel van een veel groter ideaal. De wereld een beetje mooier maken.”

Idealen

Zorg is geen lineair proces. Dat wil zeggen, er bestaat geen logisch stappenplan waarmee je goede zorg kunt garanderen. Er bestaat niet één enkele waarheid. Je moet jezelf ontdekken, koers houden, je idealen in hoofdletters op de muren van je verlangen schrijven. Onderweg blijven, successen vieren, maar tegelijkertijd ook kritisch blijven en waar nodig de weg van de ongebaande paden durven nemen. Dat althans, is onze overtuiging. Maak dat je plan en de stappen volgen. Een groots streven? Ja. Onmogelijk? Nee, al leren ook wij nog elke dag. Op ons kompas; de mens.

“Onze idealen zijn de pijlers van de organisatie. En dat het werkt heeft zich bewezen. Het businessmodel klopt, en door efficiënt gebruik van het huis heeft Welgelegen de potentie haar eigen broek op te houden.”